Mikä?

Lisää katutaidetta Helsinkiin on Yhteismaan ja G-Rexin vuonna 2015 alkunsa saanut hanke, joka elävöittää Helsingin kaupunkikuvaa katutaiteen avulla ja tuo katutaidetta sinne missä sille on eniten tarvetta. Hanke on toteuttanut useita ympäristöä elävöittäviä katutaideteoksia, edistänyt katutaiteen asemaa koko Suomessa ja ottanut aktiivisesti osaa katutaiteesta käytävään keskusteluun. Lisää katutaidetta Helsinkiin oli Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston vuoden 2016 kärkihanke.

Lisää katutaidetta Helsinkiin -hankkeen aloittamaa työtä jatkaa nykyisin kaupunkitaiteeseen erikoistunut yhdistys Helsinki Urban Art, joka perustettiin tammikuussa 2017 tuomaan taidetta kaupunkitilaan entistä enemmän ja monipuolisemmin. Helsinki Urban Art tuo esiin uusia tapoja käyttää kaupunkitilaa, luo yhteisöllistä kaupunkikulttuuria sekä etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin taiteen ja aktivismin keinoin.