Lisää katutaidetta Helsinkiin -malli

Vuoden 2016 aikana luodaan Lisää kaupunkia Helsinkiin -malli, jota voidaan jatkossa soveltaa katutaiteen levittämiseksi myös muualla Suomessa. Mallista tehdään monipuolinen, helppokäyttöinen ja monien eri käyttäjien tarpeisiin sopiva.

Mallin tarkoitus on helpottaa katutaideteosten toteuttamiseen liittyviä lupaprosessia, kustannusten selvittämistä ja käytännön toteutusta. Se auttaa löytämään sopivia taiteiljoita ja mahdollistaa myös erilaisten katutaidemuotojen käytön. Sen avulla on mahdollista saada teoksia myös ulkomaisilta katutaitelijoilta.

 

Kiinnostuitko aiheesta? Ota yhteyttä!