Lisää katutaidetta Helsinkiin järjesti kesällä 2016 kilpailun, jossa ihmiset ympäri Helsinkiä saivat ehdottaa kohdetta katutaiteelle.

Saimme yli 30 ehdotusta kohteista eri puolilta kaupunkia mitä erilaisimmista paikoista, joiden joukosta valitsimme lopulta kolme voittajakohdetta. Nämä kolme taloa sijaitsevat kaikki kantakaupungin ulkopuolella Kannelmäessä ja Roihuvuoressa, eikä niissä vielä ole merkittävästi muraaleja. Kolme maailmanluokan katutaiteilijaa valittiin lopulta maalaamaan voittajakohteiden muraalit. Kesällä artistit työstivät luonnoksiaan asukkailta saamiensa toiveiden pohjalta samaan aikaan kun muu työryhmä teki työtä tarvittavien lupien hankkimiseksi kaupungilta. Kaiken tämän tuloksena muraalit maalataan vihdoin syys-lokakuussa 2016. Seuraavassa lisätietoa taiteilijoista.

Milu Correch 1.jpg

Milu Correch

Urkupillintie 4, Kannelmäki

Milu Correch (syntynyt Buenos Airesissa, Argentiinassa v. 1991) on tehnyt katutaidetta vasta neljän vuoden ajan, mutta on nopeasti noussut tunnetuksi nimeksi kotimaassaan ja ulkomailla. Hänen vaikuttavat, suuren kokoluokan muraalinsa vetävät todella huomion puoleensa ja herättävät ajatuksia.

Correchin ura katutaiteilijana alkoi vuonna 2011, kun hän osallistui kotikaupungissaan Buenos Airesissa järjestettyyn katutaidetyöpajaan. Katutaide vei mukanaan, jonka jälkeen Correch on siirtynyt maalaamaan koko ajan isompia seiniä. Maalauksellisuuden lisäksi eräs hänen tavaramerkeistään onkin muraalien valtava koko.

Correchin voidaan sanoa olevan itseoppinut muralisti. Katutaiteessa häntä inspiroi sen suuri kokoluokka ja avoimuus: katutaide on kaikkien ihmisten ulottuvilla, taustasta riippumatta. Correch näkee muraalin lahjana kaupungille ja kaupunkilaisille: jos yhdenkin kaupunkilaisen bussimatka tuntuu lyhyemmältä matkan varrella olevan katutaiteen vuoksi, on hän saavuttanut tavoitteensa.

Taiteilija sanoo saavansa inspiraatiota teoksiinsa kirjallisuudesta, elokuvista, sarjakuvista ja elämästä itsestään. Correchin muraaleissa esiintyy usein ihmisiä, sillä sanoo olevansa erityisen kiinnostunut ihmisten tarinoista. Vaikka Correchin teoksia voidaan tulkita poliittisestikin, hän ei itse halua liikaa vaikuttaa siihen, miten teoksia tulkitaan. Hän on aktiivinen jäsen Pintó La Isla -nimisessä ryhmässä, joka pyrkii parantamaan Buenos Airesissa sijaitsevan, huonomaineisen kaupunginosan mainetta ja turvallisuutta maalaamalla seinät täyteen värikkäitä muraaleja. Correch suhtautuu maalaamiseen intohimolla ja hänen työssään näkyvät vahvat mielipiteet.

Kotimaansa Argentiinan lisäksi Correch on maalannut muraaleja Portugalissa, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Belgiassa, Itävallassa, Hollannissa ja Ruotsissa. Helsingissä hänen teoksensa koristaa vanhusten palvelutalon seinää ja tuo iloa paitsi vanhuksille ja vastapäisen päiväkodin lapsille, myös kaikille lähiseudun asukkaille.

www.milucorrech.com


Otecki1.jpg

OTECKI

Prinssintie 4, Roihuvuori

Otecki (oikealta nimeltään Wojciech Kołacz, syntynyt Varsovassa, Puolassa v. 1984) on tehnyt katutaidetta 90-luvun lopulta lähtien ja kehittänyt todella omanlaisensa tyylin. Otecki on hyvin monialainen taiteilija, joka liikkuu luontevasti maalaamisen, graffitin, katutaiteen ja kuvituksen rajoilla. Hän sanoo saavansa vaikutteita esimerkiksi kubismista, heimotaiteesta ja slaavilaisesta kansantaiteesta eikä halua tulla luokitelluksi minkään yhden tyylilajin alle.

Otecki aloitti uransa yhdistämällä aluksi katutaidetta ja graffitia. Pian häntä alkoi kiinnostaa kuitenkin kuvituksellisempi tyyli, jolloin graffiti jäi pois ja hän alkoi kehittää tyyliään toisenlaiseen suuntaan. Tausta graffitien tekemisessä opetti hänelle kuitenkin omien sanojensa mukaan maalaustaitoja ja mielikuvituksen käyttöä.

Tunnelma Oteckin yksityiskohtaisissa ja värikkäissä töissä on usein hyvin unenomainen ja satumainen. Hänen teoksissaan esiintyy usein eläimiä ja taruolentoja, ja hän sanookin saavansa inspiraatiota teoksiinsa luonnosta ja lapsena näkemistään unista. Kiinnostavaa onkin, että vaikka Otecki maalaa omia uniaan, on niistä kertovat teokset kuitenkin universaalisti samaistuttavia.

Suuria muraaleja Otecki on maalannut vuodesta 2011 alkaen. Katutaiteessa häntä inspiroi sen erityinen energia ja se, miten katutaide voi puhua ihmisille värien ja muotojen kautta. Muraalit ovat hänelle kuin veistoksia tai arkkitehtuuria, joka voi todella muuttaa ympäristöään. Otecki on maalannut isoja muraaleja eri puolille maailmaa esimerkiksi Puolassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Roihuvuoren Prinssintie 4:n asukkaat halusivat juuri Oteckin maalaamaan talonsa päätyseinän muraalin. Oteckin tyyli ja teoksen värit sopivatkin hyvin talon henkeen, sen arkkitehtuuriin ja koko ympäröivään naapurustoon.

www.otecki.com


 Yhteistyössä Sara Multasen ja Laura Lehtisen kanssa.

Yhteistyössä Sara Multasen ja Laura Lehtisen kanssa.

Making_of_Pori_2016_with_Multicoloured_Dreams.jpg

MAIKKI RANTALA

Tuubapolku 2, Kannelmäki

Maikki Rantala (syntynyt Helsingissä v. 1981) edustaa suomalaista korkean luokan katutaideosaamista. Rantala on katutaiteilija, yhteisötaiteilija ja yksi katutaidekilta G-REX:in perustajajäsenistä. Lisäksi hän vaikuttaa Multicoloured Dreams -katutaidekollektiivissa, Lisää katutaidetta Helsinkiin -projektin taidevastaavana ja on ollut vetämässä lukuisia osallistavia katutaidekokonaisuuksia kuten Kauniaisten World Design Capital 2012 -kokonaisuutta.   

Rantala on tehnyt Suomessa monia suuren kokoluokan katutaideteoksia niin kaupungeille, katutaidefestivaaleille, yrityksille kuin taloyhtiöillekin. Ulkomailla hän on maalannut esimerkiksi Virossa, Latviassa ja syyskuussa 2016 Hollannissa. Hän on koulutukseltaan graafinen suunnittelija ja työskennellyt AD:na kustannusalalla. Kaupunkitila ja kolmiulotteisen pinnan kanssa työskentely veti kuitenkin Rantalaa enemmän puoleensa ja nykyisin hän onkin siirtynyt painetuista julkaisuista kokonaan seinäpintoihin. Rantala näkee katutaiteen kaupunkiaktivismina, jonka avulla voidaan vastata moniin kaupungistumisen mukanaan tuomiin ongelmiin.

Rantalan tausta graafisena suunnittelijana näkyy edelleen hänen suhtautumisessaan katutaiteeseen. Hän mieltää katutaiteen ikään kuin kaupungin kuvittamiseksi. Kaupunkitilaan tehty kuvitus on aivan omanlaistaan: se muuttuu vuodenaikojen, arkkitehtuurin ja ihmisten reittien mukaan. Katutaide vaikuttaa suoraan ympäristöön ja ihmisten mielialaan ja on lisäksi hyvin demokraattinen väline. Rantalan sydäntä lähellä on erityisesti lapsille suunnatut muraalit, sillä lapset ovat usein tarkkaavaisempia ympäristön havainnoimisessa.

Inspiraatiota Rantala saa usein edelleen graafisen suunnittelun ja kuvituksen maailmasta sekä toisilta kuvittajilta. Hänen tyyliinsä on vaikuttanut lapsuudessa Venäjällä vietetty aika, josta jäi mieleen slaavilaiset kuvitukset ja koristemaalaukset. Hän pitää myös graafisen suunnittelun historiallisista kerrostumista kaupunkitilassa. Rantala tekee mielellään töitä ihmisten kanssa, mistä esimerkkinä toimivat hänen toteuttamansa lukuisat työpajat ja osallistavat taideprojektit. Hänestä on palkitsevaa, kun teoksessa näkyy kaikkien asukkaiden kädenjälki. Kannelmäkeen toteutettava teos tehdään sekin asukkaita osallistavana.

www.g-rex.fi/tekijat/#/maikki-rantala/


multi1.jpg

Igor Multi

Igor Multi (syntynyt Leningradissa, Venäjällä v. 1990) on Suomessa vuodesta 2012 asunut aktiivinen katutaiteilija, jonka teokset esimerkiksi Roihuvuoressa ja Kannelmäessä ovat tulleet jo paikallisesti hyvin tunnetuiksi. Näiden lisäksi hän on maalannut katutaideseinille eri puolilla Helsinkiä, osallistunut katutaideprojekteihin Helsingissä ja Turussa sekä osallistunut Venäjällä lukuisiin katutaideprojekteihin ja -näyttelyihin. Igor Multin viimeisin, syys-lokakuussa 2016 Läntiselle Brahenkadulle valmistuva teos tulee olemaan osa Brahen taidekenttä -kokonaisuuden katutaidetoeksia.

Koulutukseltaan Igor Multi on rakennustekniikan insinööri ja käy alan päivätöissä katutaideuransa lisäksi. Hän kuvailee tyyliään yhdistelmäksi geometriaa, insinöörityötä, graafista suunnittelua ja häntä itseään. Nykyisin hän inspiroituu eniten graafisesta suunnittelusta, vaikka hänet tuntevatkin sanovat insinööritaustan näkyvän edelleen hänen töissään. Insinöörin koulutus vaikuttaa hänen tapaansa järjestää työskentelyään: hän sanoo olevansa on maalauksen valmisteluissa hyvin järjestelmällinen ja pyrkivänsä optimoimaan ajankäyttöään.

Katutaiteiljana Igor Multi on täysin itseoppinut. Hän aloitti katutaideuransa graffitiartistina vuonna 2004, jolloin graffiti oli Venäjällä jotain aivan uutta, uniikkia ja puhdasta. Jokin siinä veti häntä puoleensa. Katutaiteessa yleisemmin Igor Multia kiinnostaa sen avoimuus ja vaikuttavuus. Katutaide vaikuttaa myös niihin, jotka eivät muuten seuraa taidetta - ja totta kai positiivisesti.

Igor Multi saa inspiraatiota kaikkialta, mutta tietoisesti hän hakee sitä graafisen suunnittelun ja arkkitehtuurin kirjoista ja lehdistä, vierailemalla näyttelyissä ja museoissa tai vain kävelemällä ympäri kaupunkia. Hän saa energiaa työnsä ammattimaisesti tekevistä ihmisistä, oli kyseessä sitten barista tai toinen katutaiteilija. Helsingissä hänelle on tärkeää kaupungin luonnonkauneus, yksinkertaisuus ja rakennetun ympäristön minimalismi.

Helsingin suhde katutaiteeseen on kuitenkin Igor Multista monimutkainen. Vaikka Suomessa on valtavasti hyviä muotoilijoita, graafisia suunnittelijoita ja arkkitehtejä ja muotoilulle yleisemmin annetaan iso arvo, on suhtautuminen katutaiteeseen ollut toistaiseksi melko varautunutta. Igor Multi itse näkee katutaiteen ja muotoilun olevan erottamattomia, minkä takia katutaiteen pitäisi ehdottomasti olla osa kaupungin elämää ja tapahtumia. Tilanne on kuitenkin muuttumassa parempaan suuntaan ja katutaidekulttuuri on viime vuosina alkanut todella elpyä kaupungin aikaisemman, ankaran nollatoleranssilinjan jäljiltä.